Traži

Opći uvjeti -

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Ugovor izmedu ''BURIN'' PUTNIČKE AGENCIJE i Gosta

PONUDA SMJEŠTAJA 

članak 1.

BURIN PUTNIČKA AGENCIJA je putnička agencija sa sjedištem u Veloj Luci na otoku Korčuli (u daljnjem tekstu AGENCIJA BURIN), registrirana kao d.o.o. za obavljanje djelatnosti putničkih agencija i turoperatora, prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta putem interneta i drugih medija, djelatnosti tiskanja turističkih promidžbenih materijala, turističke promidžbe  putem interneta i drugih medija. AGENCIJA BURIN garantira za istinitost podataka objavljenih na web stranicama, tiskanim brošurama, plakatima ili drugim medijima za promidžbu i reklamu.

članak 2. 

Ugovorne stranke ovog Ugovora su AGENCIJA BURIN i Gost (koji može biti fizička ili pravna osoba), koja izvrši rezervaciju za korištenje smještajnih kapaciteta prezentiranih na  web stranice agencije, tiskanim brošurama ili osobno u uredu agencije. AGENCIJA BURIN svojim pečatom i potpisom potvrđuje sva svoja prava i obveze iz ovog Ugovora. 

članak 3.

Gost svojim potpisom prihvaća sve uvjete i obveze iz ovog Ugovora i potvrđuje istinitost podataka upisanim u formularu za online rezervaciju. Gost koji vrši online rezervaciju potpisuje se označavanjem  - prihvaćam Ugovor.

REZERVACIJE 

članak 4. 

Prijavu  rezervacije Gost mora izvršiti Upitom o slobodnim smještajnim kapacitetima ili željenoj smještajnoj jedinici i to putem faxa, telefona, osobno ili e-mailom. Prilikom prijave gost je dužan iskazati sve podatke koji se u predviđenom formularu za rezervaciju traže, odnosno prilikom prijave u nešem uredu  dati na uvid sve dokumente neophodne za obavljanje propisane procedure. 

Kod postavljanja Upita, AGENCIJA BURIN provjerava da li je smještajna jedinica slobodna.
Ako smještajna jedinica nije slobodna, AGENCIJA BURIN će Gostu ponuditi adekvatnu slobodnu smještajnu jedinicu.

Nakon prihvaćanja ponude AGENCIJA BURIN Gostu izdaje račun cjelokupnog aranžmana i račun za uplatu akontacije koja iznosi 20% od cijene cjelokupnog aranžmana..

UPLATE

članak 5.

Potvrdu rezervacije Gost izvršava uplatom akontacije prema računu izdatom od BURIN AGENCIJA. Nakon uplate Gost je dužan elektroničkom poštom proslijediti potvrdu o rezervaciji AGENCIJI BURIN. 
Kad primi odgovor od AGENCIJE BURIN, za slobodnu smještajnu jedinicu Gost može izvršiti potvrdu rezervacije u roku: 

  • 12 sati za Upite postavljene od 1. srpnja do 31. kolovoza
  • 24 sati za Upite postavljene od 1. svibnja do 30. lipnja i od 1. rujna do 30 rujna
  • 48 sati za Upite postavljene od 1. listopada do 30. travnja.

 

U slučaju da potvrda rezervacije  nije izvršena u gore navedenom roku AGENCIJA BURIN taj Upit smatra nevažećim. Ukoliko Rezervacija počinje u roku 7 dana od postavljanja Upita, Gost  je obvezan uplatiti akontaciju u roku 4 sata bez obzira o sezoni i emailom obavijestiti AGENCIJU BURIN.

Nakon uplate akontacije AGENCIJA BURIN Gostu izdaje VOUCHER-uputnicu sa svim detaljima vezanim za korištenje usluga.  Cijene su izražene u Euro. Za korištenje smještaja manje od 3 dana, cijene mogu biti skuplje do 30%. U cijenu smještaja nije uključena boravišna pristojba.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe. Ukoliko država (npr. Austrija) ima zakon prema kojem se boravišna pristojba plaća na licu mjesta, iznos boravišne pristojbe neće biti naveden na kalkulaciji i gost je dužan taj iznos uplatiti po dolasku u smještaj.

KORIŠTENJE USLUGA

članak 6.

Gost je na dan dolaska obvezan iznajmljivaču pokazati VOUCHER. Iznajmljivač nema obvezu primiti više Gostiju nego što je naznačeno ili pak produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na VOUCHER-uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu ima pravo prihvatiti više osoba ili produžiti uslugu smještaja, a o tome je obavezan obavijestiti AGENCIJU BURIN. Iznajmljivač nije dužan pružiti usluge koje nisu navedene u VOUCHERU. Iznajmljivač nije dužan primiti Gosta u slučaju nagle bolesti, smrtnog slučaja, rata, štrajka, elementranih nepogoda ili terorističkih akcija. 

članak 7. 

AGENCIJA BURIN  ne odgovara za štetu nastalu usljed korištenja smještajnih kapaciteta, aparata i uređaja ustupljenih na korištenje Gostima, te je iste štete Gost dužan nadoknaditi na licu mjesta.

članak 8. 

Iznajmljivač je dužan dočekati Gosta sa spremnom, urednom i čistom smještajnom jedinicom. Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju AGENCIJE BURIN u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama AGENCIJE BURIN..

PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

članak 9. 

AGENCIJA BURIN u izvanrednim okolnostima ima pravo otkazati potvrđenu Rezervaciju, a u tom slučaju Gost ima pravo zatražiti uplaćeni iznos. Ukoliko je otkaz rezervacije usljed rata, štrajka, elementarnih nepogoda ili terorističkih akcija, Gostu će biti vraćen uplaćen iznos za korištenje usluga u skladu s člankom 11. ovog ugovora.

članak 10. 

Ako otkaz Rezervacije izvrši Iznajmljivač, a nisu u skladu s člankom 6. i 9. ovog Ugovora, isti je dužan Gostu osigurati smještaj u istoj ili boljoj kategoriji smještaja, te je dužan snositi sve troškove vezane za to. Ukoliko to Iznajmljivač iz bilo kojih razloga ne učini dužan je vratiti iznos uplaćene Rezervacije u cijelosti, te nadoknaditi troškove AGENCIJA BURIN vezane za taj slučaj.

članak 11.

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 10 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

  • za otkaz od 30 do 15 dana prije pocetka korištenja zakupljene usluge agencija naplacuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraca gostu.
  • za otkaz od 14 do 0 dana prije pocetka korištenja zakupljene usluge agencija naplacuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

U slučaju otkaza gosta zbog više sile, Gost je dužan predočiti pismenu potvrdu o nastaloj višoj sili, a AGENCIJA BURIN zaračunava samo stvarne troškove otkaza rezervacije, od maksimalno 25% od ukupne vrijednosti usluge.

PRTLJAGA

članak 12.

AGENCIJA BURIN ne odgovara za uništenu, oštećenu  ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

Preporučivo je osigurati prtljagu kod osiguravajućeg društva.

 

AGENCIJA BURIN 

Vela Luka Korčula Live

Pretraga po ID-u

Proizvodnja i prodaja malih čamaca GOF

Maslinarstvo

Kako do nas

Stroj za čišćenje maslina

Aktivnosti

iznajmljivanje plovila

Konvertor valuta


Skype Me™!